මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට ලේ පරිත්‍යාග කිරීමේ අරමුණින් ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනක් ඊයේ (202 මාර්තු 15) කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වුණා.

කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් හා සම්බන්ධිකරණයෙන් පැවැත්වු ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් / දිසාපති ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා සහ කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් නාලක රත්නායක මහතා විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලැබුවා.

 

එසේ ම කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක පූජ්‍ය මල්දෙණියේ චන්දාලෝක ස්වාමීන්වහන්සේ, ග්‍රාම නිලධාරී නූර් අර්ෆින්, මානව සම්පත් නිලධාරි අජිත් සමන්ත කුමාර යන මහත්ම මහත්මීන්ගේ ද වැඩසටහන සංවිධානය සඳහා සහයෝගය ලබා දුන්නා.

වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන ලද්දේ නාරාහේන්පිට ජතික රුධිර පාරවිලන මධ්‍යස්ථානයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය විසින්.

කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්යය මණ්ඩලය සහ කාර්යාලයට පැමිණි සේවාලාභීන් ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනේ දී ලේ පරිත්‍යාග කරනු ලැබුවා.

blood donation